Do Nikon mount Soviet lenses meter couple with AI bodies?

Printable View