PDA

View Full Version : Wat is beeldkwaliteit ?Pages : [1] 2

argentic
08-11-2008, 09:19 AM
Wie wil er een voorzetje doen ?

fred
08-11-2008, 09:24 AM
Beeld kwaliteit is mi kwaliteit van het beeld.
Een goed beeld blijft dus ook overeind op kranten papier...

Ik heb er 7 fardes bewijs ervan... de beelden van Vanfleteren uit de Zeno sedert zowat 2000
Beeldkwaliteit gaat dus mi eerst over de inhoud...

De technische kwaliteiten kunnen, ondersteunend/complementair, het beeld versterken.


We zijn hier trouwens veel te weinig bezig met eigen werk (te tonen)

argus
08-11-2008, 09:27 AM
Op papier, op scherm, in steen... ?

Aangezien we hier nog altijd op een analoge fotografie-site zitten, ga ik ervan uit dat we het over de beeldkwaliteit van een print hebben.

We kunnen niet om een aantal aspecten heen:
- inhoud
en
- technische kwaliteiten in relatie tot het gebruikte medium


Op naar de volgende!


G

Willie Jan
08-11-2008, 09:46 AM
Beeldkwaliteit is:

In mijn ogen een woord waarmee het aantal dpi wordt bedoeld.
een foto met een 100dpi geeft een slechte kwaliteit,
een foto met een 800dpi geeft een uitstekende kwaliteit.
Ik heb het dus over een afdruk kwaliteit.

fred
08-11-2008, 10:13 AM
Dan misschien het onderscheid maken tss "beeldkwaliteit" en "kwaliteit van het beeld"
:-)

Jed Freudenthal
08-11-2008, 11:35 AM
Wie wil er een voorzetje doen ?

Het is dat jij dit voorzetje doet Wilbert. Het is een onderwerp waar dagelijks duizenden woorden aan worden gewijd. Het is van belang in de fotografie, maar in zovele andere gebieden. Op internet zul je het meestal onder 'image quality' terug vinden.
Maar wat is image quality? Het is een kwaliteit die persoonsgebonden is. Maar, zo is gebleken is er een kwaliteit, die door velen gewaardeerd wordt. In dat geval zegt men: beeldkwaliteit is statistisch gezien wel degelijk een grijpbaar begrip. Dus voor de commercie en algemeen gebruik etc. wel degelijk bruikbaar. Nu, daar wordt gretig gebruik van gemaakt en om dit 'grijpbaar' te maken is de zogenaamde MTF, Modulation Transfer Function, ingevoerd. Deze MTF geeft niet aan of een objectief of film een goede kwaliteit heeft. Hij geeft aan wat de eigenschappen zijn. Zo kun je uit de MTF gegevens vaststellen of de lens mogelijk goed voor portret of voor landschap ingezet kan worden. Beeldkwaliteit is onderwerp gebonden. Nou, voor het moment houd ik het bij deze korte inleiding.

Jed

argus
08-11-2008, 12:02 PM
Sorry Jed,

maar volgens mij is beeldkwaliteit een louter persoonlijk gegeven.
MTF zegt niets over de inhoudelijke kwaliteit van een beeld.

Voor mijn part fotografeert iemand landschappen met een macrolens, als het 'beeld' maar goed is.

G

Merlin
08-11-2008, 12:12 PM
Zoveel mensen zoveel meningen? Beeld kwaliteit is een goed beeld. Een beeld is goed als zowel de partituur als de uitvoering goed is (vrij naar Ansel Adams - sorry Jed). Het begint dus met het negatief. Dan is er de persoonlijke visie die niet mag ontbreken. En daarna moet de uitvoering perfect zijn. Ik zou niet graag naar een prachtig stukje Matthäus Passion willen luisteren, waarbij de sopraan er steeds een nootje naast zit. Het werk is dan mooi, maar de kwaliteit is niet goed. Wat is een goede uitvoering? Scherpte? Een beeld van twee pixels is het scherpste wat er is. Structuur en details? Volgens mij kan je dat alleen bediscussiëren bij beelden terwijl je er met je neus op staat. Of je gaat er boeken over schrijven... ideetje?

Breunes
08-11-2008, 12:18 PM
Het kan ook simpel met een calculator:)
http://images.library.uiuc.edu/calculator/index.htm

Het is mi belangrijk om eerst de vraag te definieren. Wat is ' beeld' en wat verstaat men onder kwaliteit.


We zijn hier trouwens veel te weinig bezig met eigen werk (te tonen)
Oeps Fred Apug lid vanaf 2002 en pas sedert een week foto's aan het plaatsen ;-)

Ben

fred
08-11-2008, 01:02 PM
Het kan ook simpel met een calculator:)
http://images.library.uiuc.edu/calculator/index.htm

Het is mi belangrijk om eerst de vraag te definieren. Wat is ' beeld' en wat verstaat men onder kwaliteit.


Oeps Fred Apug lid vanaf 2002 en pas sedert een week foto's aan het plaatsen ;-)

Ben

Ben, je hebt niet altijd de Gallery hier gevolgd denk ik...

van eynde ludo
08-11-2008, 01:29 PM
Technische kwaliteiten tot het gebruikte medium, ben ik zeker niet mee eens.
Je kan een beeld of print alleen maar beoordelen opzicht zonder de specivicaties van de print te kennen. Een print van een kleinbeeld op vb. 50x60 zal zeker niet zo scherp zijn als een print van een tc op hetzelfde formaat.
Beeld en kwaliteit gaan volgens mij samen. En is daardoor persoonsgebonden.
Vb. Iemandt besteed heel veel aandacht aan het totaal van zijn beeldkwaliteit door veel aandacht te schenken aan zowel zijn negatief en afdruk. Zodat het eindresultaat volgens hem in orde is.
Wordt deze print nu beoordeeld door iemandt die geen aandacht besteed aan techniek , maar alleen aan inhoud van de print dan krijg je al een heel andere benadering van deze print.
Vindt dat we moeten openstaan voor alle beeldkwaliteiten. Als ik bv naar een tentoonstelling ga in de stad of een of andere galerij, kom ik dikwijls beelden tegen waarvan ik vindt " Wat is dat " In mijn ogen niets scherp of geen enkel doortekening in zowel de hoge als lage tinten.
Waarmee ik wil zeggen , een beeld is maar zo goed als wat je er zelf van maakt.
LUDO.

Jed Freudenthal
08-11-2008, 02:51 PM
Beeld kwaliteit is persoonsgebonden. Geen twijfel mogelijk. Maar... er zijn beeldkwaliteiten die door velen als goed worden beoordeeld. Het blijft dus persoonsgebonden, maar velen hebben het zelfde oordeel. Nu, daar wordt gebruik van gemaakt in de commercie en weet ik waar al niet meer. Je kunt het een statistische benadering of weet ik wat noemen, het is een feit waar wij alle dag mee worden benaderd.
Zeker ieder persoon kan een verschillend idee over 'goede beeldkwaliteit' hebben. Maar daarnaast kun je de norm van 'goede beeldkwaliteit' niet zonder meer verontachtzamen. Zo wisten de 'oude meesters' in de schilderkunst maar al te goed wat goede beeldkwaliteit was, zonder dat ze van de moderne inzichten ook maar begrip hadden.

Jed

argentic
08-11-2008, 04:55 PM
Afgezien van het uiterst persoonlijke, is het mogelijk een antwoord te vinden op deze vragen?

1) Wat is inhoudelijke beeldkwaliteit?

2) Wat is technische beeldkwaliteit?

3) Hoe verhouden beiden zich ten opzichte van elkaar?

Simpele vragen. Minder simpele antwoorden. Maar de discussie zou ons allen iets kunnen leren. Waar we volgens mij voor op moeten passen is dat je alles goede beeldkwaliteit noemt afhankelijk van de situatie of de smaak. Want daar worden we niks wijzer van.

fred
08-12-2008, 12:04 AM
En misschien onmiddellijk bijvragen waarom pinhole, holga en andere luciferdoosjes camera's zo populair zijn...
én goeie beelden opleveren!

argentic
08-12-2008, 02:18 AM
En misschien onmiddellijk bijvragen waarom pinhole, holga en andere luciferdoosjes camera's zo populair zijn...
én goeie beelden opleveren!

Goede vraag. Is daar wel of niet sprake van beeldkwaliteit? Technisch denk ik niet. Inhoudelijk eventueel wel.

Waarom kan de beeldkwaliteit van een scheve, onscherpe holga opname met vals licht vlekken, hoger zijn dan een haarscherpe korrelloze grootformaat opname van dezelfde scène. Waar zit dat in?

Jed Freudenthal
08-12-2008, 03:25 AM
Het kan ook simpel met een calculator:)
http://images.library.uiuc.edu/calculator/index.htm

Het is mi belangrijk om eerst de vraag te definieren. Wat is ' beeld' en wat verstaat men onder kwaliteit.

Ben

Juist, de vraag moet gedefinieerd worden. Er zijn zovele beelden. Over welk beeld praten wij? Als je het beeld op een PDA neemt, dan moet je hele kleine lettertjes duidelijk kunnen lezen. Hier is het beeld het PDA beeld en kwaliteit is de leesbaarheid. En zo kun je duizenden verschillende beelden onder de loupe nemen. En ook binnen de fotografie moet je het beeld definieren. Als je de huidige pasfoto neemt, dan wordt de kwaliteit gedefineerd over de mogelijkheid van computerherkenning. Bepaalde psychologen willen weer portretfotos hebben, waarop bepaalde gemoedstoestanden tot uitdrukking komen. Wat betreft de picturale fotografie is het een en ander gedefinieerd door duitse, een duits/zweedse en een kodak researchgroep. De resultaten zijn gepubliceerd en worden alom gebruikt. In deze studies wordt de kwaliteit gedefinieerd via de resultaten van panelbeoordelingen. Als in de picturale fotografie over beeldkwaliteit wordt gesproken dient men deze (en verwante) publicaties als uitgangspunt te nemen. Doet men dat niet, dan ontstaat een babylonische spraakverwarring.
In het verleden is 'beeldkwaliteit' in de picturale fotografie eerder aan de orde geweest. Toen is gebleken dat de definities niet geaccepteerd werden. Wat de reden is, is niet duidelijk, maar het lijkt erop dat het bestaan van 'universele kwaliteitswaarden' niet geaccepteerd wordt.

Jed

Jed Freudenthal
08-12-2008, 03:36 AM
Beeld kwaliteit is mi kwaliteit van het beeld.
Een goed beeld blijft dus ook overeind op kranten papier...

Ik heb er 7 fardes bewijs ervan... de beelden van Vanfleteren uit de Zeno sedert zowat 2000
Beeldkwaliteit gaat dus mi eerst over de inhoud...

De technische kwaliteiten kunnen, ondersteunend/complementair, het beeld versterken.


We zijn hier trouwens veel te weinig bezig met eigen werk (te tonen)

Fred, wat versta jij onder de inhoud van de beelden. Is dat een eventueel verhaal wat verteld wordt?

Jed

argus
08-12-2008, 04:04 AM
... maar het lijkt erop dat het bestaan van 'universele kwaliteitswaarden' niet geaccepteerd wordt.

Wat meteen de bestaansreden van deze ganse thread onderuit haalt :)

Goed zo!

G

Breunes
08-12-2008, 05:12 AM
Het niet willen accepteren is niet hetzelfde als niet aanwezig zijn. Vanuit studies is bv het volgende bekend:
Diverse vormen van rechthoeken, met dus verschillende lengte/breedte verhoudingen, is voorgelegd aan een groot aantal personen, die dan moesten aangeven wat de prettigste verhouding was. Het bleek dat een statistische meerderheid koos voor de rechthoek met een lengte breedte verhouding volgens de gulden snede of de rechthoek die daar vlak bij zat.
Je kunt de gulden snede wel afdoen als antiek regeltje, maar psychologisch gezien werkt dat niet zo. Maak er gebruik van, maar zie het niet als een wet.

ben

Jed Freudenthal
08-12-2008, 07:23 AM
Het niet willen accepteren is niet hetzelfde als niet aanwezig zijn. Vanuit studies is bv het volgende bekend:
Diverse vormen van rechthoeken, met dus verschillende lengte/breedte verhoudingen, is voorgelegd aan een groot aantal personen, die dan moesten aangeven wat de prettigste verhouding was. Het bleek dat een statistische meerderheid koos voor de rechthoek met een lengte breedte verhouding volgens de gulden snede of de rechthoek die daar vlak bij zat.
Je kunt de gulden snede wel afdoen als antiek regeltje, maar psychologisch gezien werkt dat niet zo. Maak er gebruik van, maar zie het niet als een wet.

ben

Ben, dat is precies waar het om draait. Universele waarden wat betreft 'beeldkwaliteit' bestaan. Er wordt alom mee gewerkt. De fotografische industrie werkt er mee. Objectieven worden ontworpen met bepaalde kwaliteitsaspecten. De fotografische industrie maakt deze kwaliteitsaspecten bekend., met het doel dat de objectieven meer gericht aangeschaft en gebruikt worden. Nu, degeen die gebruik wil maken van deze informatie, maakt er gebruik van. En degeen die er niet in gelooft, maakt er geen gebruik van.
Ben geeft het al aan: de mensen die de informatie afwijzen zien deze informatie vaak als een wet. Het blijkt erg moeilijk om duidelijk te maken dat er informatie bestaat die je bepaalde inzichten kan verschaffen, maar de beperkingen moet je eveneens in het oog houden. Het zijn geen starre wetten.

Jed