Polaroid Type 55 - last batch (2) boxes. PLUS Polaroid clearing pail

Printable View