Tja - mellom 1920 og 1927: Det er en dial-set Compur bygget inn i frontplaten (altså før 1927/28), og Anticomar 100mm f:2,9 ble patentert i 1920. Synes i grunnen 1927 virker omtrent riktig.