De mijne is een Nikon Coolscan LS-2000, maar de dia's zijn ook door twee andere scanners gegaan, een Minolta middenformaat scanner (en die fotograaf heeft daarop ook geprobeerd zijn middenformaat Scala te scannen) en een andere scanner waar ik even het merk niet van weet.

De problemen zijn vreemde zwemen (soort melkachtige vlekken) en de beelden worden enorm contrastrijk, waardoor het subtiele van Scala verloren gaat.

Anne Marieke