Ilford heeft onlangs weer een prijsverhoging aangekondigd van zeker
20-25 %. Die prijsverhoging is wel een logische stap gelet de recentelijke
managers buy-out die plaats vondt. Helaas is de distributie nog steeds
niet wat het zou moeten zijn, volgens de mensen in de handel die ik per-
soonlijk heb gesproken moet het nog steeds op gang komen. Nadeel van de situatie die er nu is binnenIlford dat distributie via de geeigende paden als
Holst etc. verloopt. De vraag blijft hoelang zij dit vol kunnen houden.

René de Caluwé