Bij nachtopname krijg je lange belichtingstijden door het reciproke effect. Ruwweg kun je aanhouden: bij 400asa 2 tot 3 minuten belichten wanneer er geen directe lichtbron in je lens schijnt. Het is een kwestie van proberen.