Quote Originally Posted by Ruud View Post
Hallo Jed,

De luminantieomvang zou bij gebruik van een oranjefilter van 5 naar 3 kunnen teruglopen vlgs de literatuur .
door door het filter te meten krijg je zoals je zegt een verlenging van je belichtingstijd en een correctie op de omvang van het contrast.
betekend dit dat je dan toch wel langer moet ontwikkelen dus richting 30 tot 50 procent meer ,om weer de ideale omvang te krijgen ? en daardoor brillante landschapsafdrukken.
het lijkt logisch maar je vind er niets over bij gebruik filters.
Zou je hier iets over willen zeggen.
In feite ga je natuurlijk niet langer belichten op het neg.maar een langere belichtingstijd toepassen,immers het filter houd licht tegen en dit dient gecorrigeerd te worden.
de gehele procedure dient denk ik dus in de gaten te worden gehouden .uitgaan van de eerste luminantie meting.
blijft mijn vraag ,als de contrastomvang zo ver terugloopt dan langer ontwikkelen.
Ben benieuwd naar je reactie.

Ruud.
Hallo Ruud,
Een interessante vraag. Voor de bentwoording van die vraag, ga ik terug naar de start; dwz. je moet belichten op de schaduwen (of je nu een filter voor je lens hebt, doet daar in wezen niets toe). Maar wat houdt belichten op de schaduwen in? Een doortekende schaduw is een donkere partij voorzien van allemaal lichtere en donkere delen. Laten we nu aannemen dat je een objectief en camera hebt, die in staat is om de nuances in de schaduw weer te geven ( bijv. 4x5" situatie met goede lens). Dan betekent dat, dat je belichting zo gaat uitzoeken, totdat de de doortekende schaduw er uitkomt zoals jij dat wil. Vervolgens moet je de ontwikkeltijd aanpassen tot de hoge lichten met een hoge densiteit uitkomen.
Je zult nu zeggen: 'dan moet ik voor iedere situatie de hele boel weer opnieuw bepalen'. Strict genomen is dat het geval. In de praktijk echter, zoek je de zaak in een aantal voorbeeldgevallen uit. In dit proces bouwt zich ervaring op, zodat je later in een intuitief lichtmeetproces de belichting vaststelt.
Ik moet er echter wel op wijzen, dat wanneer de doortekende schaduw zich op het negatief niet doortekent vertoont ( mindere kwaliteit), het hele verhaal verandert.

Jed