Fotografie kent vele vormen: documentair, als illustratie bij een praatje, als illustratie in een krant, reportage en als een middel dat de fotograaf zijn gevoel of gevoelens tot uitdrukking brengt. Dat laatste wordt soms tot kunst gerekend.
Als ik mij goed herinner heeft het heel wat reacties opgewekt wat er wel en wat er niet in het Fotomuseum in Rotterdam moest komen. Zo zul je mensen hebben die de fotografie in zijn totaliteit in het museum willen zien, terwijl anderen alleen 'kunst' willen. Weer anderen willen alleen 'blijvende' kunst. Zo is HCB ook uit de boot gevallen, omdat deze reportage niet als blijvend werd gezien. En HCB moest zijn eigen museum in Parijs bouwen. En zo kunnen we nog even doorgaan.

Jed