Switch to English Language Passer en langue française Omschakelen naar Nederlandse Taal Wechseln Sie zu deutschen Sprache Passa alla lingua italiana
Members: 77,047   Posts: 1,697,532   Online: 1028

Regler for å starte tråder og å poste

 1. Ezzie
  Hei

  Denne gruppen har én hensikt. Å samle alle skandinaviske caffenol elskernes vellykkede caffenol oppskrifter og metoder i noe som ligner en tabell. Ønsket er at diskusjonsoversikten i seg selv skal anta tabellform. Hver enkel tråd skal omhandle kun én film/resept/metode kombinasjon og da inneholde mest mulig informasjon om hvordan man har lykkes med å få til et resultat. Den som poster bestemmer selv om resultatet kan betegnes som vellykket. Alle Caffenol resepter, tidligere publisert på internet mv, eller egne modifiserte resepter, eller helt nye resepter godtas. Meningen er at den som leser tråden bestemmer selv om resultatet er noe man selv ønsker å prøve å gjenskape.

  Det er ikke meningen at man skal starte lange diskusjoner om hva som er best og om det er feil og mangler med kjemiske sammensetninger mv. Fungerer det, så fungerer det. Den som prøver seg på en oppskrift tar selv ansvar for resultatet. Man kan spørre trådstarter om mer informasjon, denne kan oppgi mer informasjon eller poste flere eksempler på oppskriftens fortreffelighet.

  Regler:

  For at diskusjonsoversikten skal få en tabellform skal trådtittel ha denne formen:
  <filmnavn og hastighet>, <eksponeringsverdi EI>, <caffenol reseptnavn>, <fremkallingstid>, <fremkallingstemperatur>.
  - Eksempel: Fuji Acros 100, EI 200, Caffenol-C-M, 12min, 20C

  Trådstarter skal oppgi så mye informasjon om oppskrift og prosess som mulig. Er resepten/oppskriften kjent kan man henvise til denne ved lenk eller til en site der denne omhandles.

  Det skal følge med et eksempelbilde, minst ett. Det skal være mulig for lesere å se et eksempel på resultatet. Er det gjort mye endringer i digital postprosessering er det en fordel om trådstarter oppgir hva som er gjort.

  Diskusjoner om hva som er best og ikke er som sagt ikke velkomne. Da henvises det til Scandinavia forumet hvor dere kan lese langt og lenge om Caffenol eksperimentering i tråden Caffenol - norsk resept?

  Tråder som ikke følger regler for tittel eller innhold vil bli moderert eller slettet. Husk dette er en gruppe for å dele informasjon på en så oversiktlig måte som mulig.

  Og husk, det er kun egne resultater som godtas. Evt kan man avtale med den som har gjort prosessen om man skal poste på deres vegne, men det er eneste unntak.

  Post gjerne Caffenol bilder på gruppens eget galleri

  "Lukt caffenolen og smil"
Results 1 to 1 of 1


 

APUG PARTNERS EQUALLY FUNDING OUR COMMUNITY:Contact Us  |  Support Us!  |  Advertise  |  Site Terms  |  Archive  —   Search  |  Mobile Device Access  |  RSS  |  Facebook  |  Linkedin