Polaroid Palette 3 1/4 x 4 1/4 film unit

Printable View