Adding tripod socket to Polaroid 220?

Printable View