Er ziijn al lang wat berichten erover op het engelstalig gedeelte; maar jij wordt er ook niet veel wijzer van.
En blijkbaar begreep de autor van dat nederlands artikel de juridische situatie niet goed: dat drie keer achter elkaar een insolventie werd aangevraagd heeft alleen te maken met de onderverdeeltheid van die maatschapij.

De laatste informatie, afkomstig van zaakvoerder Bockemühl zelf, is dat hij opnieuw will beginnen met het verkoop van geimporteerde dingen die hij onder het merk Jobo zou verkopen, dus dat waar blijkbaar het bedrijf nu al niet gelukkig mee werd.

Over de voortgang van die insolvente bedrijven moet nog worden besloten. Wat de processoren betreft, is blijkbaar de beste oplossing dat de spuitvormen worden opgekocht.