Det er i hovedsak to ting some setter seg på flasker som har inneholdt fix: Sølv og svovel. Noen ganger begge deler; da blir det sølvsulfid av det hele.

Begge deler løses i natriumsulfitt, men langsomt. Med svovel dannes thiosulfat. fixer! Og thiosulfaten løser sølv.

for å få litt fart på det hele kan man bruke følgende mix: Natriumsulfitt (sterk løsning) med litt ammoniumklorid tilsatt. Sølv danner kompleksioner med både ammonium og klorid, detfor blit denne "suppen" en riktig god fixer-rest-løser.