Ruud,
Wat versta jij precies onder schema's, een tekening van een onderdeel
of ook electronische schema's.
THeo