Als je niet precies kunt aangeven wat je nodig hebt vraag je een bv =drawing = het app met partslist
zodat je geen fouten maakt
hier zie je de mechanische onderdelen ( parts )van het app
schemas zijn electr schemas ( wiring ) oftewel de bedrading

op de mech lijst staan ook de filters ect aangegeven.

ruud