Quote Originally Posted by Willie Jan View Post
Jed,

ik wil eigenlijk voorkomen dat ik schadelijke stoffen inadem in hoeverre ook daadwerkelijk het geval is weet ik niet, maar ik dacht beter voorkomen dan genezen.
Het lijkt mij niet waarschijnlijk dat hier schadelijke stoffen in dampvorm vrijkomen. Dit zou ontoelaatbaar zijn. Er zijn mensen die de lucht van azijnzuur irritant vinden. Maar dat is een andere zaak.
Dat betekent niet dat de baden in vloeistofvorm niet schadelijk zouden zijn. Zo zijn er mensen met een allergie voor metol En er zijn toxische chemicalien. Dus je moet er voor zorgen dat je dat spul niet binnen krijgt.
Net zo met de verwerking van vaste chemicalien.
Maar de normale baden die in een doka gebruikt worden dienen safe te zijn op het punt van inademen.

Jed