De stabilisator moet je aanzetten met demi- of gedestilleerd water. Je hebt dan geen droogvlekken meer en kan het afstrijken (niet zonder risico) dan ook achterwege laten.