De stabilisator bevat ook een wetting agent. Je kunt deze zonder problemen 1 1/2 keer meer verdunnen.
In demi- of gedestilleerd water (of R.O. water) kun je uitgaan van de minimale hoeveelheid wetting agent. Teveel wetting agent geeft i.d.d. vlekken en strepen.