Jeg er gjerne med på en runde med reisekamera,
betrakt meg som påmeldt