Tur til Oslo tror jeg ikke det blir anledning til for mitt vedkommende, men lykke til!