daar sta je dan met de cheques die je in juli al bestelde ...

maarten.