Nei Oslo-tur....... bare tanken på plata sender isninger....

Derimot en Larvik-tur hadde vært overkommelig for en ungdom fra landsbygda!