Quote Originally Posted by Jed Freudenthal View Post
Het karakter van een ontwikkelaar wordt in hoge mate bepaald door zijn werking op micro-niveau. En met karakter bedoel ik de visuele uitstraling van het uiteindelijke beeld. Een belangrijk aspect wordt veroorzaakt door de invloed van de randeffecten.
Ok, dus ook geen Rodinal bijvoorbeeld?