Till dem uten vekt:

1. 1 liter vann
2. 100 ml soda = 54 g
3. 16 ml vitamin-C = 16 g
4. 160 ml coffee = 40 g
5. 1 ml KBr = 1 g