Verdi? Det er jo selvsagt bare FILMEN som har verdi her, kameraet er jo *kastet*, men filmen har en uvurderlig verdi - umulig å fastsette hos noe tollkontor på dette tidspunkt.

Det blir akkurat som de gamle kunstnere, som skar øret av seg i protest mot et liv i fattigdom og uten respekt, det var først ETTERPÅ at verdien kunne fastsettes. Derfor er dette *gave* utan komersiellt värde (svenske venner får ha meg unnskyldt, men stort sett er svenskene strengere på dette, dansker lar det skli utenfor intressesfæren, og nordmenn gir som vanlig F!)