Conclusie: als je zorgt dat de film strak in de papierstrook is opgewikkeld heb je geen last.
Dit geldt voor alle Polyester drager rolfilms. Als je op het einde de film met de duim vastzet en je wikkel er strak opzet is het geen probleem. Polyester heeft de neiging te ontrollen.

Er zit wel verschil in de neiging to ontrollen van type film en merk. Het heeft o.a. ook te maken met de dikte van de drager.
Ook je gebruikte magazijn kan een rol hierin spelen. Polyester als drager materiaal komt steeds meer voor. Ook de Efke K.B. films zijn sinds twee jaar gegoten op een blauw Polyester drager materiaal. Beide versies (135-36 en 120 rolfilm) behoren echter helder te zijn na de ontwikkel procedure. Fomapan 120 rolfilms daarintegen blijven een blauwe kleur houden.