Ikke utsett! PGA diverse forskjeller mellom tysk, engelsk og norsk måte å skrive slike navn på, pluss at komersielle aktører ikke følger noen av reglene, må dette prøves ut.

Det kan jeg gjøre, som allerede tester ETT alternativ. Når jeg har kjøpt 500 gram er det en enkel sak å sende deg eller andre 25 gram som holder ett års tid...

Kom i gang, jo lenger du utsetter, jo mer taper du!