I have a connection... min første pakke kom fra en svensk helsearbeider som deler vakter her med kona, hun kommer over og jobber her i avspaseringsperiodene.
Nå er det bare et spørsmål om å sende med en norsk hundrelapp og få 10 pakker neste gang hun returnerer....

man må være conneted.... :-)