OKei Ole, generøst tilbud!

Hvis alle er enige om det, så setter vi strek der og overlater til Skadinavisk Reisekamera #2 (SR2) å plukke opp etternølerne!

Hvem setter opp adresselista som skal og må følge kamera?