da foreslår jeg at:

1) jeg flyttes til slutten av listen
2) Alle sender adresser til meg.

Så lager jeg liste og bruksanvisning, putter en film i kameraet, og sender det til førstemann.

Når kameraet kommer tilbake, tar jeg det siste bildet. Så fremkaller jeg filmen, lager "grovkopier" og legger up i et eget galleri.