Rodinal er verdens eldste komersielle fremkaller og ble lansert av Agfa (RIP) for 1900.

Rodinal er fortsatt i produksjon, og elskes fortsatt av svart-hvitt entusiaster.
Rodinal brukes fortynnet fra en standflaske, i fortynning fra 1+25 til 1+100, fortynnet med vann. Det finnes tid/temperaturdata for alle filmtyper for Rodinal og de finnes på nettet.

Men det har blitt vanskelig å få tak i fremkallere, og på sikt kommer det til å forsvinne helt, gitt dagens digitale raseri.

Derfor er det interessant å ha et alternativ som kan blandes og som kan lages på grunnlag av kjemikalier man fortsatt kan få tak i, på samme måte som Caffenol-C.

Det er foreslått flere alternativer, felles for de fleste er en fremkallersubstans som vil bli umulig å få tak i. Derfor lanseres her et alternativ, med norsk oversettelse, slik at man kan blande selv.

Fremgansmåten er enkel bland i den oppgitte rekkefølge. Her skal ikke lages litervis av fremkaller, 250ml eller 500ml (1/2 liter) holder lenge, når man tenker på at det skal fortynnes med vann 1+50 før bruk, en halv liter konsentrat tilsvarer altså 25,5 liter, det blir noen Patersontanker det!

Oppskrift, engelsk

Parodinal 250 ml Water

30 tablets @ 500 mg Acetaminophen
50 g Sodium Sulfite (anhydrous)
20 g Sodium Hydroxide (anhydrous)

Mix in order indicated, let stand in sealed container 72 hours before using. Keep crystals from bottom of container with liquid when decanting, stir before drawing off concentrate for dilution. Use dilutions and times as for Agfa Rodinal. Use within 30 minutes of dilution.


PARODINAL, norsk tilpasning 250ml konsentrat

100 ml destillert vann
30 tabletter @ 500 mg Paracet
50 g Natriumsulfitt (vannfritt)
20 g Natriumhydroksyd (lutperler) (vannfritt)

Fortynnes til 250ml totalvolum


Blandes og varmes om nødvendig i vannbad 60 grader for å løse opp krystallene. Destillert vann eller de-ionisert vann fra apotek (batterivann fra Biltema, 36-17679, bør holde)

Bland sammen i angitt rekkefølge. La stå i lukket flaske i 72 timer før bruk.
Eventuelle krystaller i blandingen rystes opp før bruk og blandes med i lik mengde før konsentratet fortynnes.

Bruk fortynning og fremkallingstider som for Agfa Rodinal (finnes på massive Developer Chart --> Google)
Brukes innen 30 minutter etter fortynning. Konsentratet er holdbart i *minst 90 dager*.


Denne blandingen har vært lansert for lang tid tilbake, men de kjemiske navnene på denne medisinen - smertestillende tabletter i fritt salg i Norge - er forskjellig fra land til land - Acetaminophen benyttes i USA, Paracetamol hos oss, det finnes et annet mye lengre organisk-kjemisk navn også interesserte kan google det eller slå opp på Wikipedia.

Paracet som altså inneholder Paracetamol som virksomt stoff, selges over alt i Norge og kommer i orangefargede esker med 20 tabletter, ekspeditøren blir nok mistenksom dersom du vil kjøpe 20 esker!

Natriumsulfitt og Natriumhydroksyd bør bestilles fra leverandør av fotokjemikalier som finnes på nettet, til denne blandingen holder det ikke å kjøpe varer på ICA eller COOP, i den grad slikt finnes, for for å ha kontroll med resultatet må man ha rene nok kjemikalier.

Konsentratets holdbarhet er angitt til minst 90 dager, i praksis vil det antakelig si nærmest ubegrenset holdbarhet som for Rodinal. Dette ER ikke Rodinal, det ser man på at konsentratet får en annen farge enn den svart-lilla fargen ekte Rodinal får etter noen år....

Lykke til!