gevonden via : http://photo.net/

Hi Donald,

Your post caught my interest so I looked up copper sulfate as a bleach in the chapter on reversal processing in the book by Grant Haist ("Modern Photographic Processing"). He mentions the copper bleach in the same vein as Neil does -- for bleaching out the positive image (and emulsion!) in lith film. Apparently the thin nature of the lith film emulsion is key in this regard. He also recommends using a wad of cotton to help remove the emulsion.For what it's worth, the formula he specifies is as follows:

EB-2 Etch Bath

Part A: Water (125-150F) 750ml; Copper sulfate 120g; Citric acid 150g; Potassium bromide 7.5g; Water to make 1L.

Part B: Hydrogen peroxide, 3% solution

Mix one part of A and one part of B for use. Approximately 30 seconds are required for the bleach to start taking effect.

Vertaald (google )

Hi Donald,

Uw bericht gevangen mijn interesse, dus ik keek kopersulfaat als bleekmiddel in het hoofdstuk over de verwerking omkering in het boek van Grant Haist ("Modern Photographic Processing"). Hij noemt de koperen bleekwater in dezelfde geest als Neil doet - voor het bleken van het positieve imago (en emulsie!) In Lith film. Blijkbaar is de aard van de dunne Lith filmemulsie is essentieel in dit verband. Hij beveelt ook met behulp van een prop watten om de emulsie te verwijderen.Voor wat het waard is, geeft hij de formule is als volgt:

EB-2 Etch Bad

Deel A: Water (125-150F) 750ml; kopersulfaat 120g; Citroenzuur 150g; Kaliumbromide 7,5 g; Water naar 1L te maken.

Deel B: Waterstofperoxide, oplossing van 3%

Meng een deel van de A en een deel van B voor gebruik. Ongeveer 30 seconden nodig zijn om het bleekmiddel te beginnen met het effect.