Tar en utskrift til mørkeromskvelden på klubben. Takker for resept. Vi må følge opp denne. Ole Tjugen er kjemist. Han har muligens noe å tilføye?
Johs