Har kommet over en kilde til nesten alt hva man trenger av kjemikalier to fotobruk - i Norge!

Sjekker i løpet av dagen mtp priser, pakningsstørrelser og leveringsdyktighet (evt restriksjoner) i kvanta som er aktuelle for vårt bruk.

ep