Thænks.
Hvor var det du bestilte kaliumbromid hen, da?