Det er snakk om en hyllemeter eller muligens 1,5. Masse interessant inni de bladeene. Om du lurer på et kultkamera, feks Ricoh Singlex TLS 401

http://www.camerapedia.org/wiki/Ricoh_TLS_401

så kan du slå opp i Fotografi og lese testen og mottakelsen den gang det var nytt! (jeg har et og har brukt det i 2010 [eller var det 2009?])

Renholdsverket: Her bør alle ta kontakt med lokalt mottakspunkt og få dem til å soirtere ut det de kommer over, det skal nå etableres gjenbrukssentraler i alle kommuner, og akkrat gammelt fotoutstyr er veldig godt egnet tiol akkurat gjenbruk. Det er ingen risiko med utdatert elektrisk utstyr heller som med alle de hundretusen PC'er som kastets hvert år. Så ta en tur på søppelmottaket og fiunn ut hvor en offisiell henvendelse skal rettes!