toch jammer, want ik ken geen beurzen waar ze dan wel info, staaltjes, producten hebben voor doka werkers... we blijven natuurlijk maar een kleine markt maar toch...