Tja... Een vakbeurs is een reflectie van de markt.
De mate waarin analoog werk, en de doka, terug te vinden is, is een directe maat voor de grootte van die marktsegmenten.
Hoe we het ook graag (anders) zouden zien, zo is het nu eenmaal.