Flott!
Da fungerer den sikkert bra andre steder også.
Det sto i ingressen at den bare fungerte i Norge.