Quote Originally Posted by gary mulder View Post
Zonder enige kennis van zaken van mijn kant, zou het me toch niet verbazen als het percentage van de totale omzet van de fotografische industrie bij de "amateur" groter is dan bij de professionele eindgebruiker. Dus niet meegerekend de tussenhandel. En als het om netto winst gaat zou het wel eens nog schokkender kunnen zijn.
Ik vermoed dat de omzet van analoog materiaal voornamelijk bij de professionele gebruiker ligt. Enquetes laten zien dat 80% van de professionelen analoog werken (naast mogelijk digitaal). Dit verklaart het grote aanbod van analoog films en de ontwikkeling van deze films. Kijk maar eens op de amerikaanse sites, waar honderden verschillende films worden aangeboden. Wel vermoed ik dat de professionelen als ze drukken via een gescande film. Maar professionelen leveren vaak digitale bestanden op CD aan de drukkers.

Jed