Quote Originally Posted by Merlin View Post
Chemisch bezien bestaan er verschillende vormen van soda.

  • Decahydraat Na2CO3 * 10 H2O ook wel natrium-per-carbonaat
  • Heptahydraat Na2CO3 * 7 H2O
  • Monohydraat Na2CO3 * H2O
  • Watervrij Na2CO3
  • Kodalk (balanced alkali) als vervanger van soda

Soda neemt heel snel het vocht in de lucht op onder vorming van de door MrclSchprs genoemde natriumwaterstofcarbonaat(natrium-bi-carbonaat) NaHCO3 (84,0 g/mol), en dat is drie maal beter oplosbaar dan soda.

Het maakt voor de fotografie niet veel uit wat je gebruikt, als je maar weet wat je moet afwegen, omdat 1 gram watervrij niet hetzelfde is als 1 gram decahydraat. Dat ligt aan de formulering, welke vorm wordt gevraagd. Die gevraagde hoeveelheid kan je dan omrekenen naar de stof die jij op voorraad hebt.
In de fotografie wordt vaak onderscheid gemaakt tussen drie typen.
De kristalsoda ( decahydraat), de monohydraat en de watervrije. De kristalsoda uit de supermartkt kan onbetrouwbaar zijn. Als je consistente resultaten verwacht, kun je dit beter niet gebruiken. De monohydraat is goed, maar in Nederland vaak minder goed verkrijgbaar. De watervrije natriumcarbonaat is goed en goed verkrijgbaar. Je moet alleen zorgen dat er geen vocht bij kan komen. Dus een goede container gebruiken.

Jed