Det får neste eier ta seg av...

jeg vil ikke legge meg ut med en overrets-prokurator!!
:-))