Den første kom vel i 89 og den andre i 90, om det er stor endring vites ikke, har du begge ?

Mange hilsen
BTE.