Flott da har vi en avtale Vi prøver på hver vår side av landegrensen for å finne en løsning på dette. Ja stort og tungt er dette, det er laget den gang man laget solide saker. Størst problem er stativet for det er så langt. Vi holder kontakt -

Og jeg også sier : Forslag modtages gerne .-)