Heeft de belichtingstijd bij de opname invloed op de korrelvorming op de film en veroorzaakt dit onscherpte of een ander randeffect