Hei og takk til dere alle;

Jeg takker for gandolfis invitasjon til å komme for å lære Bromoil. Det er et enestående tilbud som vel ingen kan takke nei til.
Jeg har sendt ham en PM for å se om vi kan finne en tid som kan passe for oss begge.

Jeg har også sendt mail til Jurek for å høre om han har tid og anledning til å la meg lære litt av ham.

Med vennlig hilsen
Odd Magn