Ja det kommer jeg nok til å gjøre, hovedtanken med turen er jo å få fragtet kamera til deg