Papiret ble fremkalt i - og på - Ilford Multigrade.
Kan nok prøve Caffenol en annen gang.