Svarte hull på det ferdige bildet, som små nåleprikker, sies i annen tråd her på APUG å kunne stamme fra kjemisk reaksjon i emulsjonen mellom sterkt basisk fremkaller med KARBONAT, dvs vår soda i reaksjom med (alt for) surt stoppebad.

Det er en hel tråd om dette tema, med tendenser til personangrep, svært kreative forklaringer på kjemiske reaksjoner mellom fremkallersubstansen også videre....

Men hos meg har jeg startet en tankeprosess omkring stoppebad : jeg har alltid brukt 2% ediik. Men i gamle dager når man var fattig, tok jeg vare på stoppebadet og brukte det like mange ganger som fremkalleren (10 15 filmer pr liter, alt etter fremkallertype).

Nå kaster jeg stoppebadet, svinerike som vi alle er blitt!

Og 2% konsentrasjon er helt åpenbart for mye når man bare skal nøytralisere ca 20ml kremkaller som henger igjen i spiralen og ca 12ml som er absorbert i filmskiktet!
Man tilsetter 600 ml til tanken og har 30ml som skal nøytraliseres, slik at fremkallerstoffet ikke lenger er virksomt (karbonatet nøytraliseres).

Det er ikke noe problem å gå ned til 1%, når alle 600 ml skal kastes allikevel!

Og dersom en lavere konsentrasjon nedsetter risikoen for kjemisk reaksjon med karbonat og syre, hvor det vil utvikles gassblærer, enten i eller på emulsjonen, så er det bare bra!

Gassblærer i emulsjonen vil gi svarte nålestikk i de ferdige bildene, det var derfor jeg spurte.

Og jeg har som sagt ikke observert det selv.